PEDAGOG

 

„Mieć czas dla dziecka - to początek wszelkiego wychowania”.

                                                                                             

                                                                                                Karl Hesselbacher

 

Zadaniem pedagoga szkolnego jest organizowanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu problemów szkolnych, osobistych i rodzinnych poprzez zapewnienie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W tym celu współpracuje z dyrekcją, wychowawcami klas, przeprowadza rozmowy z nauczycielami i rodzicami.

Interesuje się wynikami w nauce i ocenami z zachowania, pomaga rozwiązywać szkolne konflikty.

Istotną częścią pracy pedagoga jest też pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i losowej.

Pedagog pracuje nie tylko na terenie szkoły, część swojego czasu pracy poświęca na współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,   Miejskim   Ośrodkiem   Pomocy  Rodzinie,  Policją,  Sądem  oraz  innymi  instytucjami  wspierającymi  szkołę  w  opiece i wychowaniu.

Pedagog to osoba, która w swej codziennej praktyce stara się pogodzić różne, niekiedy sprzeczne oczekiwania poszczególnych grup społeczności szkolnej; uczniów, rodziców nauczycieli.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe.

ZADANIA I MODUŁY REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W GDAŃSKU

PARTNER WIODĄCY Z RAMIENIA
GMINY MIASTA GDAŃSKA

ZADANIE:      UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH, Z WYKORZYSTANIEM TIK

CEL:             wsparcie uczniów i uczennic w rozwijaniu umiejętności językowych zwłaszcza w obszarze

                    dotyczącym konwersacji.

REALIZACJA: warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów.

NARZĘDZIA:  pomoce dydaktyczne do nauczania języków obcych, podręczniki i inne pomoce dla uczniów,

                    materiały szkoleniowe dla nauczycieli.

UCZESTNICY: zgłoszeni do projektu uczniowie klas 1-3, 4-7

HARMONOGRAM:

 • wrzesień 2017      warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli,

 • październik 2017   planowane rozpoczęcie zajęć pozalekcyjnych z uczniami zgłoszonymi do projektu.

PARTNER

ZADANIE:      WARSZTATY ANTYDYSKRYMINACYJNE

CEL:              uwrażliwienie uczniów na zjawiska wykluczenia, dyskryminacji, przynależności do grup

                     dominujących i podrzędnych; kształtowanie postaw szacunku i zrozumienia.

REALIZACJA:  zajęcia dodatkowe dla uczniów.

NARZĘDZIA:   materiały do przeprowadzenia warsztatów

UCZESTNICY: zgłoszeni do projektu uczniowie klas 1-7

HARMONOGRAM:

 • wrzesień 2017      rekrutacja uczniów,

 • październik 2017-2018   planowane rozpoczęcie warsztatów.

ZADANIE:      MINDFULNESS I KOMUNIKACJA EMPATYCZNA

CEL:             rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i wspieranie rozwoju stabilności emocjonalnej

                    uczniów, co sprzyja efektywnej nauce.

REALIZACJA: szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów.

NARZĘDZIA:  spotkania wspomagające dla nauczycieli.

UCZESTNICY: zgłoszeni do projektu uczniowie klas 0-3

HARMONOGRAM:

 • wrzesień 2017      warsztaty dla nauczycieli,

 • październik 2017-2018   planowane rozpoczęcie zajęć z uczniami.

ZADANIE:      TERAPIA PSYCHOLOGICZNA/ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE

CEL:             specjalistyczne wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wskazaniami

                    do terapii w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w drugiej kolejności z opiniami

                    pedagoga szkolnego.

REALIZACJA: zajęcia dodatkowe dla uczniów.

UCZESTNICY: zgłoszeni do projektu uczniowie klas 1-7.

HARMONOGRAM ustalany indywidualnie.

PARTNER

MODUŁ:        BĄBEL GDAŃSKI PLUS

CEL:             wsparcie uczniów i uczennic w rozwijaniu umiejętności matematycznych z rozszerzeniem

                    o naukę podstaw programowania.

REALIZACJA: szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów.

NARZĘDZIA:  2 tablety wraz z akcesoriami, zestaw pomocy dydaktycznych dla klas 1-3 do aktywnej nauki

                    matematyki oraz podstaw programowania z materiałami dydaktycznymi (9 zestawów Lego

                    MoretoMath, 3 zestawy do nauki programowania).

UCZESTNICY: zgłoszeni do projektu uczniowie klas 1-3

HARMONOGRAM:

 • marzec 2017 - czerwiec 2017       szkolenia dla nauczycieli,

 • wrzesień 2017- czerwiec 2018      planowane rozpoczęcie zajęć z uczniami

 • październik 2018

MODUŁ:        ŚWIAT CYFROWY WOKÓŁ NAS 2.0 (RPO WP SUPER, RPO WP RKPP)

CEL:             wsparcie uczniów i uczennic w rozwijaniu umiejętności programowania.

REALIZACJA: szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów.

NARZĘDZIA:  7 tabletów wraz z  akcesoriami,  zestawy  edukacyjne dla klas 4-6 i 7-8  do programowania

                    z robotami edukacyjnymi z dodatkowym pojemnikiem - garażem (5 zestawów Lego EV3),

                    zestaw materiałów dydaktycznych.

UCZESTNICY: zgłoszeni do projektu uczniowie klas 4-6 i 7-8

HARMONOGRAM:

 • marzec 2017 - czerwiec 2017       szkolenia dla nauczycieli,

 • wrzesień 2017- czerwiec 2018      planowane rozpoczęcie zajęć z uczniami

 • październik 2018

PARTNER

MODUŁ:        CYFROWY UCZEŃ GDAŃSKIEJ SZKOŁY

CEL:             podniesienie kompetencji wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania TIK w procesie

                    uczenia się.

REALIZACJA: zajęcia pozalekcyjne dla uczniów prowadzące metodą projektową.

NARZĘDZIA:  wypożyczenie niezbędnego sprzętu do realizacji zajęć, tablica interaktywna.

UCZESTNICY: zgłoszeni do projektu uczniowie klas 4-6 i 7

HARMONOGRAM:

 • październik 2017- 2018  planowane rozpoczęcie zajęć z uczniami

MODUŁ:        CYFROWY NAUCZYCIEL GDAŃSKIEJ SZKOŁY - GPE

CEL:             podniesienie   kompetencji   nauczycieli   w   zakresie  lepszego  przygotowania  uczniów

                   do potrzeb  cyfrowego  rynku  pracy  i  prowadzenia  zajęć  w  sposób  bardziej  atrakcyjny

                   i aktywizujący uczniów.

REALIZACJA: szkolenia dla nauczycieli.

NARZĘDZIA:  materiały dydaktyczne.

UCZESTNICY: nauczyciele

HARMONOGRAM:

 • sierpień 2017- 2018  realizacja cyklu szkoleń

MODUŁ:        CYFROWY NAUCZYCIEL GDAŃSKIEJ SZKOŁY - TIK

CEL:             podniesienie   kompetencji   nauczycieli   w   zakresie  lepszego  przygotowania  uczniów

                   do potrzeb  cyfrowego  rynku  pracy  i  prowadzenia  zajęć  w  sposób  bardziej  atrakcyjny

                   i aktywizujący uczniów z wykorzystaniem TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych)

REALIZACJA: szkolenia dla nauczycieli.

NARZĘDZIA:  materiały dydaktyczne.

UCZESTNICY: nauczyciele

HARMONOGRAM:

 • sierpień 2017- 2018  realizacja cyklu szkoleń

W przypadku pytań prosimy o kontakt ze szkolnym Opiekunem Systemu Wdrażania  - tel. 58 347 72 13 lub mail: sp.24.gdansk@wp.pl w temacie proszę wpisać "RPO WP SUPER"

ZADANIE:      TERAPIA PEDAGOGICZNA

CEL:             specjalistyczne wsparcie uczniów, wyrównanie szans edukacyjnych.

REALIZACJA: zajęcia dodatkowe dla uczniów.

NARZĘDZIA:  pomoce dydaktyczne.

UCZESTNICY: zgłoszeni do projektu uczniowie klas 1-7

HARMONOGRAM:

 • marzec 2017 - czerwiec 2017       planowane rozpoczęcie zajęć z uczniami,

 • październik 2017- czerwiec 2018   planowane rozpoczęcie zajęć z uczniami.

zadzwoń do nas

 (58) 347 72 12 

adres: 

80-419 Gdańsk, ul. Lilli Wenedy 19

© 2014 by JB

Strona dumnie wspierana przez Wix.com

Szanowna Użytkowniczko, szanowny Użytkowniku

Uprzejmie informujemy, że tworząc i administrując strony internetowe Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka z siedzibą w Gdańsku używa technologii służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie w celu analizowania ruchu  na stronach  i w Internecie.  Szkoła  Podstawowa  nr 24 w Gdańsku nie personalizuje wyświetlanych treści. Realizując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”) uprzejmie informujemy, że do przetwarzania wykorzystywane będą następujące dane: adres IP twojego urządzenia, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje.

Administratorem danych będzie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 im. Gustawa Morcinka, 80-819 Gdańsk, ul. Lilli Wenedy 19, zaś podmiotem przetwarzającym dane będzie Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka, ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk.


Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jeśli nie wyrażasz zgody, kliknij link „Nie wyrażam zgody”. Klikając link „przejdź do serwisu” zgadzasz się na postanowienia zawarte powyżej. W każdym momencie możesz wycofać zgodę wysyłać maila na adres gdansksp24@gmail.com w tytule wpisując „wycofanie zgody”.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now