WIADOMOŚCI

POBIERZ

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓWSTREFA UCZNIA

  • ​godziny konsultacji pracowników pedagogicznych, administracji
    i obsługi;

  • terminarz zebrań rodziców;

  • zajęcia pozalekcyjne;

  • zajęcia terapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna;

  • organizacja roku szkolnego;

  • harmonogram lekcji i przerw. 

PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE MOŻESZ ZWRÓCIĆ SIĘ
O POMOC DO KAŻDEGO PRACOWNIKA SZKOŁY!

INFORMATOR

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE