CZYTAJ WIĘCEJ

INFORMATOR

 • ​godziny konsultacji pracowników pedagogicznych, administracji
  i obsługi;

 • terminarz zebrań rodziców;

 • zajęcia pozalekcyjne;

 • zajęcia terapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna;

 • organizacja roku szkolnego;

 • harmonogram lekcji i przerw. 

 

OBIADY

informacje dotyczące organizacji wyżywienia dzieci w Szkole Podstawowej nr 24

KOMUNIKATY

 

ogłoszenia i komunikaty

CZYTAJ WIĘCEJ

REGULAMIN GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

 • zajęcia dodatkowe

 • harmonogram

 • kontakt

 

CZYTAJ WIĘCEJ

MÓJ DOM, MOJA ULICA, MOJA DZIELNICA - WRZESZCZ

 

Projekt edukacyjny

 

Głównym założeniem projektu jest przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy  o Wrzeszczu oraz uświadomienie im, że są częścią historii swojego miasta i dzielnicy. W projekcie ujęto działania edukacyjne dostosowane do wieku dzieci i ich  możliwości poznawczych.

 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas I w Szkole Podstawowej nr 24 w Gdańsku

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

"WRZESZCZ DAWNIEJ I DZIŚ"

 

 

Bardzo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną pod tytułem "Wrzeszcz dawniej i dziś", którą dzieci z naszej szkoły oglądały w ramach projektu: "Mój dom, moja ulica, moja dzielnica - Wrzeszcz".

LEGITYMACJA SZKOLNA

 • pierwsza legitymacja szkolna

 • wydanie duplikatu

 • opłaty 

FLUORYZACJA

 

Cykliczna akcja FLUORYZACJA. Zapraszamy do zapoznania się
z terminarzem, wskazaniami, zasadami akcji. Jednorazowa opłata wynosi 3 zł. (koszt 6 jednorazowych szczoteczek dla każdego dziecka).

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 

Kalendarium spotkań z rodzicami, konsultacje, dodatkowe dni wolne, kalendarz roku szkolnego 2018/2019.

STREFA RODZICA

GPE - DZIENNIK 

​ELEKTRONICZNY

Gdańska Platforma Elektroniczna

Instrukcja dla rodziców gdańskich placówek oświatowych. Uruchomienie dostępu/przywracanie dostępu do GPE.